İNSAN KAYNAKLARI

ARACINIZ NE OLURSA OLSUN, MARKANIZ GÜVEN OLSUN

İnsan Kaynakları

Asal Otomotiv olarak ; Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır.

  • Her çalışanımızın Şirketimizin ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.
  • Şirketimiz çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.
  • Kurumun esas olduğu ilkesi çerçevesinde, çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini karşılamayı hedef alırız.
  • Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
  • Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.
  • Her çalışanımızın işinin, her yöneticimizin de işyerinin sahibi olmasını bekleriz.
  • İnsan kaynakları yönetiminde yenilikleri izler, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek uygularız.